Hoppa till innehållet

Per Gahrton

Från Wikiquote
Citat relaterade till Per Gahrton.
Vi riksdagsmän är bara en samling knapptryckare, där ingen vågar ha någon egen åsikt. Vi är en skock får, som helt dirigeras av en politrukmaffia

Om Sveriges riksdag[redigera]

 • Så som det fungerar idag, är det en total bluff, ett jävla skitsystem helt enkelt. Det har ingenting med demokrati att skaffa.
  - Vi riksdagsmän är bara en samling knapptryckare, där ingen vågar ha någon egen åsikt. Vi är en skock får, som helt dirigeras av en politrukmaffia. Riksdagsdebatterna är jättelika skendebatter.
  - Dom folkvalda bestämmer ingenting. Det gör sekreterare, handläggare och politrukmaffian, partiledningarna.
  • Per Gahrton intervjuas i tidningen Proletären, nr 72/1979, sid. 1&4, efter sitt avhopp från Folkpartiet och riksdagen.

Om utrikespolitik[redigera]

 • Den judiska hebreisktalande befolkningen i Palestina, i dagens Israel, måste integreras i området på ett sätt som accepteras av den palestinska och arabiska befolkningen.
 • ...för araberna är det naturligtvis islam som gör comeback i form av jihad, det heliga kriget, som på 600-talet förvandlade Muhammeds lilla stam i Mecka till ett världsvälde. Eftersom historien oftast upprepar sig som tragedi, blir det naturligtvis pannkaka, eller snarare blodpudding, av det hela. Islam har ingen lösning på samhällsproblem, lika litet som andra religioner. Men som uttryck för en ovilja att spela med i globaliseringen på Västs villkor, en strävan att hitta mänsklig värdighet i egna traditioner och inte bara i McWorlds Cocacolakultur, borde jihad tas på allvar, som en utmaning till en radikalt annorlunda globalisering, en ny världsordning där knappa resurser fördelas rättvist till alla människor.
  • Aftonbladet 21 november 1997.
 • Israel är inte mer demokrati än apartheiden Sydafrika var. [...] De bästa demokratierna i Mellanöstern är Libanon och den Palestinska Myndigheten. [...] Just dessa båda arabiska demokratier läggs nu omsorgsfullt i ruiner av israeliska statsterrorister. Tror någon att det är en slump? En demokratisk arabvärld vore naturligtvis betydligt farligare för Israels dominanssträvanden än kungar och envåldshärskare som sitter i USA:s knä.

Om Karl Marx[redigera]

 • Marx samhällsanalys är ett oundgänglig redskap för att förstå vår tid. Däremot tror jag inte att någon samhällsforskare har tillräckligt mycket rätt för att ensam kunna bära upp ett helt politiskt program. Därför har jag läst mycket av Marx men aldrig varit marxist.