Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök
 • Tyskland, död 22 mars 1832 i Weimar, tysk diktare, författare och poet. Den som inte känner något främmande språk, vet inget om sitt eget. Världens språk
  425 byte (38 ord) - 13 april 2014 kl. 17.19
 • motgift till hatet och ångesten. De goda filmerna utgör ett internationellt språk, de tillfredsställer människornas behov av glädje, medkänsla och förståelse
  1 kbyte (130 ord) - 15 april 2014 kl. 11.24
 • Välkommen till Wikiquote, en fri samling citat, talesätt och ordspråk på alla språk, med källor, översättningar av icke-svenska citat, talesätt och ordspråk
  2 kbyte (73 ord) - 4 september 2017 kl. 22.29
 • intellektuella.[...] Dialog kommer att leda till ett gemensamt språk och ett gemensamt språk kommer att kulminera i en gemensam tanke, och detta kommer att
  1 020 byte (115 ord) - 2 juni 2017 kl. 12.05
 • faktum att vi redan tidigt var en autonom statsbildning med självstyre, eget språk och en särpräglad kultur. Men framförallt var det bolsjevikernas nationalpolitik
  938 byte (95 ord) - 18 januari 2018 kl. 10.16
 • at ingen främmande Potentat mäd väpnat hand har där-in-fördt någo nytt språk, som i Frankrijke, Spanien ok Ängeland etc. har skedt. [...] Men de främande
  2 kbyte (246 ord) - 24 juli 2015 kl. 11.43
 • skriftspråket? [..] Är det inte tack vara skriftspråket vi överhuvud ha ett svenskt språk i stället för en samling primitiva dialekter endast? [..] Talspråket är
  1 kbyte (119 ord) - 1 september 2010 kl. 22.01
 • svarar med fullt allvar: "Ja, det är jag också mycket rädd för att det gör."[källa behövs] Mitt språks gränser är mitt universums gränser Världens språk
  2 kbyte (226 ord) - 15 april 2014 kl. 12.57
 • Det politiska språket, det språk som talas av politiker, ger sig inte ut i de här markerna, eftersom de flesta politiker enligt de bevis som vi har tillgång
  1 kbyte (169 ord) - 14 april 2014 kl. 19.02
 • modersmål, inte för att de är bättre eller vackrare än andra språk utan för att det är de språk som jag uttrycker mig bäst på. Mikael Wiehe håller tal i samband
  3 kbyte (402 ord) - 15 november 2012 kl. 15.13
 • Sveriges gräns erövra Finland åter! Ur "Svea" (1811). Ärans och hjältarnas språk! Hur ädelt och manligt du rör dig! Ren är som malmens din klang, säker
  3 kbyte (387 ord) - 9 november 2015 kl. 20.26
 • Koranen är muslimernas heliga bok. Koranen är svåröversatt till andra språk. Era kvinnor är de som bär på er säd. Följaktligen får ni njuta av denna förmån
  1 kbyte (158 ord) - 3 augusti 2015 kl. 19.11
 • dess ätteledning från gudasläkter; den hör från vitt avlägsen forntid ett språk talas, vars ljud det ännu igenkänner; den skådar sin barndoms oskuld, sin
  2 kbyte (241 ord) - 28 februari 2010 kl. 16.49
 • "Efter tio" på TV4. [2] "Det var aldrig riktigt bra. Vi talar inte samma språk, vi tillhör inte samma generation, vi är av olika kön även om han tycker
  2 kbyte (172 ord) - 28 februari 2010 kl. 20.49
 • och muslimer, judar och hinduer och icketroende. Vi har formats av varje språk och kultur från världens alla hörn; och eftersom vi har genomlevt inbördeskrig
  3 kbyte (364 ord) - 21 september 2017 kl. 10.32
 • och proletariatets diktatur sid. 17, Förlaget för litteratur på främmande språk, Moskva, 1955. "Man säger att den gamla skolan var en skola med stryk
  11 kbyte (1 398 ord) - 6 mars 2017 kl. 19.14
 • tycktes ha tagit sin tillflykt, börjar nu omärkligt överge bruket av detta språk, och jag betvivlar inte att England snart kommer att följas av svenskarna
  3 kbyte (474 ord) - 6 maj 2017 kl. 21.05
 • Sehr gut. Då behöver barnen inte längre lära sig åtta alfabet. Och vårt språk kan bli ett sant världsspråk. Ur Joseph Goebbels dagbok, 2 februari 1941
  2 kbyte (221 ord) - 13 april 2014 kl. 21.02
 • den judiska rasen. Därvidlag talar vi om den judiska rasen endast p.g.a. språklig bekvämlighet, för i ordets egentliga mening och betraktat från en genetisk
  7 kbyte (1 030 ord) - 1 februari 2017 kl. 19.32
 • missionär och kristen författare. "Om jag talar både änglars och människors språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och
  3 kbyte (556 ord) - 15 april 2014 kl. 00.53

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)