Adolf Hitler

Från Wikiquote
Hoppa till: navigering, sök
Adolf Hitler

Adolf Hitler, född 20 april 1889, död 30 april 1945, var Tysklands rikskansler 1933-1945.

Citat med källa[redigera]

 • När vissa säger: "Ni är en drömmare!" då kan jag endast svara "Och ni en idiot!". Om jag aldrig hade haft drömmar, var skulle ni då vara idag och var skulle alla vi ha varit annars idag? Jag har alltid trott på Tysklands framtid. Då har de sagt mig "Ni är en drömmare!" Jag har alltid trott på att Tyskland skulle bli mäktigt igen men då sade de till mig: "Ni är en narr!". Jag har alltid trott på Tysklands återuppståndelse men de sa alltid att jag var vansinning. Jag trodde att vi skulle kunna besegra den ekonomiska krisen men de sade att det var en utopi. Vem är det nu som hade rätt, drömmaren eller de? Jag hade rätt och jag kommer att få rätt i framtiden!
  • Wenn manche sagen: »Sie sind ein Phantast!«, dann kann ich ihm nur antworten: »Sie Idiot!« Wenn ich nie in meinem Leben ein Phantast gewesen wäre, wo wären sie, und wo wären wir heute alle? Ich habe immer an die deutsche Zukunft geglaubt. Sie haben damals gesagt: »Sie sind ein Phantast!« Ich habe immer an die Auferstehung des Deutschen Reiches geglaubt, sie sagten immer: »Sie sind ein Narr!« Ich habe immer geglaubt an die Wiederaufrichtung einer deutschen Macht, sie sagten immer, ich sei wahnsinnig. Ich habe geglaubt an die Beseitigung unserer Wirtschaftsnot, sie sagten, das sei eine Utopie. Wer hat nun recht gehabt, der Phantast oder sie? Ich habe recht gehabt und ich werde auch für die Zukunft Recht behalten!
  • Tal till byggnadsarbetare i Berchtesgaden 20 maj 1937
 • Jag ser inte någon större framtid för amerikanerna. Enligt min uppfattning är det ett förfallet land. Och det har sina rasproblem och sina sociala orättvisor... Mina känslor mot amerikaner är hat och äckel... Hur kan man förvänta sig att en stat som den skall hålla ihop. . . ett land där allting är byggt på dollarn.
  • Adolf Hitler i en privat konversation 7/1 1942. Återges i Shirer, William L., Det tredje rikets uppgång och fall : det nazistiska Tysklands historia, Stockholm : Forum, 1961-1962, s. 895.

Citat utan källa[redigera]

 • Vårt nordiska rasmedvetande är endast aggressivt gentemot den judiska rasen. Därvidlag talar vi om den judiska rasen endast p.g.a. språklig bekvämlighet, för i ordets egentliga mening och betraktat från en genetisk ståndpunkt finns det ingen judisk ras. Omständigheterna tvingar oss till denna beteckning; för realiteten är existensen av en rasmässigt och andligt samhörig grupp, till vilka judarna i hela världen bekänner sig, helt oavsett vilken statstillhörighet passet tillskriver den enskilde. Denna människogrupp betecknar vi som den judiska rasen. Det handlar alltså under inga omständigheter, om än den hebreiska religionen understundom fungerar som reklamskylt för dem, om en religiös genom en gemensam trosbekännelse grundad gemenskap. Den judiska rasen är framför allt en själslig gemenskap. Även om den hebreiska religionen ligger till grund för den och även om de delvis formats av den, så är den ändock i sitt väsen inte av en rent religiös typ, för den omfattar på samma gång både uttalat gudlösa och fromma troende.
  • Bordssamtalen
 • Bortsett från det skulle vi på liv och död ha varit förbundna med en regim som nu mindre än någonsin åtnjuter min sympati, en regim av plutokratiska utsugare i ledband hos prästerna! Det är Francos oförlåtliga felbeslut, att han efter inbördeskrigets slut inte förmådde försona det spanska folkets olika fraktioner, att han lät falangisterna, som ju Spanien hade att tacka för vår militära hjälp, hamna ute i kylan och att han behandlade tidigare motståndare, som inte alls samtliga var äkta röda, som banditer. Det är ingen lösning att ställa halva nationen utanför rätt och lag, medan en minoritet av utsugare berikar sig och skadar alla andra - med prästernas välsignelse. Jag är säker på att det bland de så kallade röda i Spanien fanns mycket få kommunister. Man lurade oss, för jag hade om jag haft kännedom om de verkliga sakförhållandena aldrig varit beredd att släppa till våra flygplan för att de skulle förinta hungrande och återinsätta den spanska adeln och svartrockarna i deras medeltida privilegier..
  • "testamentet" 1945
 • Var och en måste för all framtid inse, att om man höjer sin hand mot staten, då är en säker död ens lott.
  • Tal i tyska riksdagen den 13 juli 1934
 • Om jag får tio år på mig kommer ni inte att känna igen Tyskland.
  • Tal till folket 1938
 • Det var bara två varelser som var mig trofast, min älskarinna och min schäfer Blondi.
  • Dagen innan sin död
 • Om det tyska folket inte är tillräckligt starkt och offervilligt för att vilja satsa sitt eget blod för sin existens, så må det gå under och förgöras av en annan, starkare makt.
  • Kommentar till Danmarks utrikesminister

Externa länkar[redigera]

Wikipedia-logo-v2-sv.svg
Wikipedia har en artikel om:
Adolf Hitler