Hoppa till innehållet

Adolf Hitler

Från Wikiquote
Adolf Hitler

Adolf Hitler, född 20 april 1889, död 30 april 1945, var Tysklands rikskansler 1933-1945.

Citat med källa[redigera]

 • När vissa säger: "Ni är en drömmare!" då kan jag endast svara "Och ni en idiot!". Om jag aldrig hade haft drömmar, var skulle ni då vara idag och var skulle alla vi ha varit annars idag? Jag har alltid trott på Tysklands framtid. Då har de sagt mig "Ni är en drömmare!" Jag har alltid trott på att Tyskland skulle bli mäktigt igen men då sade de till mig: "Ni är en narr!". Jag har alltid trott på Tysklands återuppståndelse men de sa alltid att jag var vansinning. Jag trodde att vi skulle kunna besegra den ekonomiska krisen men de sade att det var en utopi. Vem är det nu som hade rätt, drömmaren eller de? Jag hade rätt och jag kommer att få rätt i framtiden!
  • Tal till byggnadsarbetare i Berchtesgaden 20 maj 1937[1]
 • Men under det jag disputerade med dem lärde jag mig så småningom deras dialektik. Till en början räknade de med motståndarens dumhet, och när detta inte längre lyckades ställde de sig själva dumma. Om inte heller detta hjälpte låtsades de missförstå, och när de ställdes mot väggen, började de tala om någonting annat eller kom med alldeles självklara saker, som de emellertid ögonblicket därefter tillämpade på helt andra områden, för att när de återigen pressades vika undan och ställa sig ovetande. När man tyckte sig ha fått grepp om en sådan filur, gled han en ur händerna som en slemmig massa för att i nästa ögonblick åter flyta ihop. Lyckades man verkligen utdela ett så förintande slag att motståndaren i vittnens närvaro såg sig tvungen att ge upp och man därmed trodde sig ha kommit ett steg framåt, så blev förvåningen nästa dag så mycket större. Juden kom nu inte ihåg det ringaste av gårdagen, och började på hela sin gamla trall som om ingenting överhuvudtaget hade förekommit. Då man indignerat ställde honom mot väggen, låtsades han bli förvånad och kunde rakt inte minnas någonting, utom förstås att han dagen förut hade bevisat riktigheten av sina påståenden.
  Jag stod mången gång stum av häpnad.
  Man visste inte vad man mest skulle beundra, deras talförhet eller deras förmåga att ljuga. Jag började så småningom hata dem.
 • Jag ser inte någon större framtid för amerikanerna. Enligt min uppfattning är det ett förfallet land. Och det har sina rasproblem och sina sociala orättvisor... Mina känslor mot amerikaner är hat och äckel... Hur kan man förvänta sig att en stat som den skall hålla ihop. . . ett land där allting är byggt på dollarn.
  • Adolf Hitler i en privat konversation 7/1 1942. Återges i Shirer, William L., Det tredje rikets uppgång och fall : det nazistiska Tysklands historia, Stockholm : Forum, 1961-1962, s. 895.
 • Det finns inget sådant som förräderi mot förrädarna från 1918.
  • Hitler vid rättegången efter den misslyckade kuppen i München, april 1924
 • Varje allians som inte har som mål att ge sig in i krig är meningslös och oanvändbar.
  • Hitler i ’’Mein kampf’’, 1925
 • Vi har på nytt blivit sanna tyskar …
  • Adolf Hitler, mars 1933
 • Tysklands stjärna kommer att stiga och er att sjunka … Jag vill inte ha era röster. Tyskland kommer att bli fritt, men inte genom er!
  • Hitler, till socialdemokraterna i debatten om fullmaktslagen, 23 mars 1933
 • Tysklands problem kan bara lösas genom våld.
  • Adolf Hitler, november 1937
 • När man börjar och utkämpar krig är det inte vad som är rätt som spelar roll utan segern.
  • Adolf Hitler, 1939. Citat ur W.L. Shearers ’’Tredje rikets uppgång och fall’’
 • Kampen är en del av ideologierna och rasskillnaderna och måste genomföras … med obarmhärtig och obeveklig hårdhet … mina order måste åtlydas utan klagomål.
  • Adolf Hitler, ”Order till kommissarierna”, mars 1941
 • Den arabiska frihetsrörelsen i Mellanöstern är vår naturliga allierade mot England.
  • Adolf Hitler, 23 maj 1941
 • När Operation Barbarossa sätter igång kommer världen att hålla andan.
  • Adolf Hitlers meddelande till trupperna kvällen före invasionen. 21 juni 1941
 • Gör skoningslöst motstånd mot alla folks giftmördare, den internationella judendomen.
  • Hitlers politiska testamente, 29 april 1945
 • Utomordentliga genier tillåter ingen hänsyn till den normala mänskligheten.
  • Citerat av Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 105
 • Varje ledare skall ha makt nedåt och ansvar uppåt.
  • Ibidem

Citat utan källa[redigera]

 • Vårt nordiska rasmedvetande är endast aggressivt gentemot den judiska rasen. Därvidlag talar vi om den judiska rasen endast p.g.a. språklig bekvämlighet, för i ordets egentliga mening och betraktat från en genetisk ståndpunkt finns det ingen judisk ras. Omständigheterna tvingar oss till denna beteckning; för realiteten är existensen av en rasmässigt och andligt samhörig grupp, till vilka judarna i hela världen bekänner sig, helt oavsett vilken statstillhörighet passet tillskriver den enskilde. Denna människogrupp betecknar vi som den judiska rasen. Det handlar alltså under inga omständigheter, om än den hebreiska religionen understundom fungerar som reklamskylt för dem, om en religiös genom en gemensam trosbekännelse grundad gemenskap. Den judiska rasen är framför allt en själslig gemenskap. Även om den hebreiska religionen ligger till grund för den och även om de delvis formats av den, så är den ändock i sitt väsen inte av en rent religiös typ, för den omfattar på samma gång både uttalat gudlösa och fromma troende.
  • Bordssamtalen
 • Bortsett från det skulle vi på liv och död ha varit förbundna med en regim som nu mindre än någonsin åtnjuter min sympati, en regim av plutokratiska utsugare i ledband hos prästerna! Det är Francos oförlåtliga felbeslut, att han efter inbördeskrigets slut inte förmådde försona det spanska folkets olika fraktioner, att han lät falangisterna, som ju Spanien hade att tacka för vår militära hjälp, hamna ute i kylan och att han behandlade tidigare motståndare, som inte alls samtliga var äkta röda, som banditer. Det är ingen lösning att ställa halva nationen utanför rätt och lag, medan en minoritet av utsugare berikar sig och skadar alla andra - med prästernas välsignelse. Jag är säker på att det bland de så kallade röda i Spanien fanns mycket få kommunister. Man lurade oss, för jag hade om jag haft kännedom om de verkliga sakförhållandena aldrig varit beredd att släppa till våra flygplan för att de skulle förinta hungrande och återinsätta den spanska adeln och svartrockarna i deras medeltida privilegier..
  • "testamentet" 1945
 • Var och en måste för all framtid inse, att om man höjer sin hand mot staten, då är en säker död ens lott.
  • Tal i tyska riksdagen den 13 juli 1934
 • Om jag får tio år på mig kommer ni inte att känna igen Tyskland.
  • Tal till folket 1938
 • Det var bara två varelser som var mig trofast, min älskarinna och min schäfer Blondi.
  • Dagen innan sin död
 • Om det tyska folket inte är tillräckligt starkt och offervilligt för att vilja satsa sitt eget blod för sin existens, så må det gå under och förgöras av en annan, starkare makt.
  • Kommentar till Danmarks utrikesminister

Originalcitat[redigera]

 1. Wenn manche sagen: »Sie sind ein Phantast!«, dann kann ich ihm nur antworten: »Sie Idiot!« Wenn ich nie in meinem Leben ein Phantast gewesen wäre, wo wären sie, und wo wären wir heute alle? Ich habe immer an die deutsche Zukunft geglaubt. Sie haben damals gesagt: »Sie sind ein Phantast!« Ich habe immer an die Auferstehung des Deutschen Reiches geglaubt, sie sagten immer: »Sie sind ein Narr!« Ich habe immer geglaubt an die Wiederaufrichtung einer deutschen Macht, sie sagten immer, ich sei wahnsinnig. Ich habe geglaubt an die Beseitigung unserer Wirtschaftsnot, sie sagten, das sei eine Utopie. Wer hat nun recht gehabt, der Phantast oder sie? Ich habe recht gehabt und ich werde auch für die Zukunft Recht behalten!

Källor[redigera]

Holmes, Richard: Andra världskriget 1939-1945 : en översikt, Fisher & Co, 2015, sid. 9, 12-13, 34-35, 37, 77, 80, 82, 187. ISBN 978-91-86597-97-9. 

Externa länkar[redigera]

Wikipedia har en artikel om:
Adolf Hitler