Agneta Berliner

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Citat relaterade till Agneta Berliner.
 • Om Iran besitter kärnvapen, skulle dess blotta existens förändra Mellanösterns politiska dynamik. En sådan förskjutning av maktbalansen påverkar givetvis även Europa. Marknaden skulle bli mer instabil och oljepriser skjuta i höjden.
  • Debattartikel i Newsmill [1]
 • De mänskliga rättigheterna är inte någon annans bord.
  • Debattartikel i Frisinnad Tidskrift [2]
 • Anpassningen av svenska lagar och praxis till Barnkonventionen tar för lång tid. När nationell rätt står i konflikt med Barnkonventionen så är det svensk lag som gäller. Jag menar att det borde vara Barnkonventionen som väger tyngst. Det behövs en starkare ställning för Barnkonventionen. Inte enbart i högtidstalen utan i den dagliga verkligheten.
  • Från ett tal på FN-dagen 24/10 2010 [3]
 • Alldeles för länge har föråldrad lagstiftning skapat hinder och diskriminering för transsexuella.
  • Debattartikel i Aftonbladet med Erik Ullenhag och Barbro Westerholm [4]