Hoppa till innehållet

Alien³

Från Wikiquote
Wikipedia har en artikel om:
Alien 3

Alien³ är en amerikansk film från 1992.


Dillon: Why should we put our ass on the line for you?

Varför skulle vi riskera våra liv för din skull?

Ripley: Your ass is already on the line. The only question is, what're you gonna do about it?

Ni riskerar redan era liv. Frågan är vad ni tänker göra åt det.


Andrews: Let me see if I have this correct, Lieutenant - it's an 8-foot creature of some kind with acid for blood, and it arrived on your spaceship. It kills on sight, and is generally unpleasant. And of course, you expect me accept all this on your word.

Låt mig se om jag förstått rätt: en åttafots varelse med någon slags syra som blod, och det kom hit ombord på ditt rymdskepp. Det dödar blint och uppför sig allmänt otrevligt. Och du förväntar dig att jag ska ta dig på dina ord?

Ripley: No. I don't expect anything.

Jag förväntar mig ingenting.

Andrews: Quite a story, Mr Aaron.

Vilken saga, Mr. Aaron.

Aaron: Right sir, it's a beauty. Never heard anything quite like it, sir.

Ja, herrn. En riktig pärla. Har aldrig hört något liknande, herrn.

Andrews: Expect not.

Skulle inte tro det.


Andrews: I'm afraid we'll have to assume there's a very good chance this simple bastard has murdered them!

Jag är rädd att vi måste anta att den här byfånen har mördat dem!

Dillon: Now you don't know that! He's *never* lied to me! He's crazy, he's a fool, but he's not a liar!

Hördu, det vet vi inte! Han har aldrig ljugit för mig. Han är galen, och en idiot, men ingen lögnare!


Golic: In an insane world, a sane man must appear insane.

I en galen värld kommer den vettige att verkar vettlös.