Hoppa till innehållet

Aliens - Återkomsten

Från Wikiquote
Wikipedia har en artikel om:
Aliens – Återkomsten

Aliens - Återkomsten är en amerikansk film från 1986.

Apone: All right, sweethearts, what are you waiting for? Breakfast in bed? Another glorious day in the corps! A day in the Marine Corps is like a day on the farm. Every meal's a banquet! Every paycheck a fortune! Every formation a parade! I LOVE the corps!

Okej, sötnosar, vad väntar ni på? Frukost på sängen? Ännu en strålande dag i kåren. En dag i marinkåren är som en dag på en bondgård. Varje måltid är en festmiddag! Varje löning är en förmögenhet! Varje uppställning är en parad! Jag ÄLSKAR kåren!


Hudson: Oh dear Lord Jesus, this ain't happening man. This can't be happening man! This ain't happening!

Herregud, det här händer inte. Der kan inte hända - det händer bara inte!


Hudson: Hey Vasquez, have you ever been mistaken for a man?

Hördu, Vasquez - har du någonsin blivit misstagen för att vara karl?

Vasquez: No. Have you?

Nä - har du?


Ripley: How long after we're declared overdue can we expect a rescue?

Hur långt efter vi missat vårt datum kan vi räkna med en räddningsexpedition?

Hicks: (Paus.) Seventeen days.

(Paus.) Sjutton dagar.

Hudson: Seventeen days?! Hey man, I don't want to rain on your parade, but we're not going to last seventeen hours!

Sjutton dagar?! Jag vill inte vara ett smolk i glädjebägaren, men vi kommer inte att överleva sjutton timmar!


Frost: Man, I'm telling you, I got a bad feeling about this drop.

Jag har en skum känsla för det här uppdraget.

Crowe: You always say that, Frost. You always say, "I got a bad feeling about this drop."

Det säger du alltid, Frost. Du säger alltid "Jag har en skum känsla för det här uppdraget".

Frost: Okay, okay. When we get back without you, I'll call your folks.

Okej, okej. När vi återvänder utan dig, ringer jag dina föräldrar.