Hoppa till innehållet

Andrej Zjdanov

Från Wikiquote
Citat relaterade till Andrej Zjdanov.
Det nya valsystemet ger oss ett kraftfullt verktyg för att förbättra arbetet i hela sovjetsystemet, sa Zjdanov på CK-möte -37.
  • Det nya valsystemet ger oss ett kraftfullt verktyg för att förbättra arbetet i hela sovjetsystemet, för att likvidera byråkratiska företeelser, tillkortakommanden och deformationer i sovjetorganisationernas arbete. Och dessa tillkortakommanden är, som ni vet, mycket påtagliga. Våra partiorganisationer måste vara beredda på valkamp. I valen måste de hantera fientlig agitation och fientliga kandidater.


  • Den socialistiska demokratins utveckling med målet att slutföra bygget av ett klasslöst samhälle, kommer mer och mer att omvandla proletariatets diktatur till det sovjetiska folkets diktatur. När varje medlem av befolkningen dras in i den dagliga förvaltningen av statens affärer, så kommer ökningen av befolkningens kommunistiska medvetenhet och kultur, och utvecklingen av den socialistiska demokratin, att leda till att alla former av tvång i utövandet av det sovjetiska folkets diktatur fortlöpande dör bort, och i att tvångsutövning fortlöpande ersätts av den allmänna opinionens inflytande. Detta ger en fortlöpande minskning av statens politiska funktioner och att staten, i huvudsak, omvandlas till ett organ för att sköta samhällets ekonomiska liv.
    • Ur det förslag till programutkast Andrej Zjdanov, och andra, arbetade fram 1947. Samma källa som ovan.