Angelo Scola

Från Wikiquote
Citat relaterade till Angelo Scola.

Citat

  • Problemet är att Europa bör ta ansvar för denna situation eller åtminstone försöka förstå den, för att ge en mer balanserad nyhetsrapportering. Sedan att man lyssnar på påven Franciskus uppmaning om att humanitära insatser befriar och återställer en medmänsklighet, som kristna vet mycket om.
    • Citat ur Vaticanradion. 22 juni 2015, [1].