Hoppa till innehållet

Arbete

Från Wikiquote
Citat relaterade till Arbete.
  • "Den som hittade på arbetet, han måtte inte haft något att göra." ~ Tyskt ordspråk
  • "Jag hävdar att det utförs alldeles för mycket arbete här i världen, att omätlig skada åstadkommes av att tron på att arbete är en dygd." ~ Bertrand Russell
  • "Det kan bevisas med statistik att högst tre timmars arbete om dagen är tillräckligt för att föda och kläda alla människor och ge dem tak över huvudet och förse dem inte bara med det de behöver utan också med den moderna tillvarons hela komfort. Problemet ligger i att inte en människa av fem idag utför något produktivt arbete. Hela mänskligheten försörjs av ett litet antal människor som arbetar hårt." ~ Alexander Berkman 1928
  • "Det outtröttliga arbetet övervinner allt." ~ Vergilius, Georgica 1,145
  • "Efter väl förrättat arbete är vilan angenäm." ~ Cicero, De finibus 2,105
  • "Intet gav livet åt de dödliga utan mycket arbete." ~ Horatius, Satiræ I. 9,59