Arthur Roche

Från Wikiquote
Citat relaterade till Arthur Roche.

Citat

  • Det är upp till prästerna att välja en liten grupp av personer som är representativ för hela Guds folk - lekmän, präster, gudsvigda, gifta, singel, friska, sjuka, barn, ungdomar och äldre - och inte bara en kategori eller ett tillstånd.
    • Citat ur Vaticanradion. 20 mars 2016, [1].
  • Det med rätta som det liturgiska firandet av denna kvinna har samma grad som firandet av apostlarna i den romerska kalendern, och att hennes mission är ett exempel och en förebild för varje kvinna i kyrkan.
    • Citat ur Vaticanradion. 10 juni 2016, [2].