Arv

Från Wikiquote
Citat relaterade till Arv.
  • "Menniskan kan icke taga sina skatter med sig i grafven, ty arfvingarne tillåta det icke." ~ Vitalis, 1821