Hoppa till innehållet

August Bebel

Från Wikiquote
Citat relaterade till August Bebel.
Våra vattenfall, havets ebb och flod, vinden samt solljuset lämna, då vi lärt oss känna deras fulla och ändamålsenliga användning, oräkneliga hästkrafter.
 • Inte ens änglatungor ha framgång, ifall det ej finns någon resonansbotten för deras predikan.
  • Kvinnan och socialismen, förord till femtionde upplagan, 31/10 1909. Proletärkulturs utgåva 1984, sid. 6.
 • Den förförda, skändligt övergivna kvinnan, som hjälplös stötes bort i förtvivlan och vanära, tillgriper det yttersta, dödar sin livsfrukt, anklagas och dömes till tukthus eller avrättas. Den samvetslöse och egentlige mördaren – går fri från straff. Han ingår kanske kort därpå äktenskap med dottern i en ”aktad, rättskaffens familj” och blir en ansedd och from man. Mången vandrar omkring med ära och värdighet som på sådant sätt fläckat sin heder och sitt samvete. Hade kvinnorna rätt att deltaga i lagstiftningen, så skulle mycket ändras härutinnan.

  Tydligtvis är det många barnamord som ej upptäckas. I slutet av juli 1899 anklagades en tjänsteflicka i Frankenthal i Rhenprovinsen för att ha dränkt sitt nyfödda oäkta barn i Rhen. Allmänna åklagaren uppfordrade alla polismyndigheter från Ludwigshafen ned efter flodens lopp ända till holländska gränsen att inrapportera, huruvida något barnlik flutit i land under en viss bestämd tid. Det överraskande resultatet av denna uppfordran blev, att myndigheterna inrapporterade ej mindre än 38 barnlik, som påträffats under sagda tid utan att mödrarna dittills kunnat anträffas.
  • Citat som ovan, sid. 228.
 • Det finnes inget produktionssystem, där genomsnittligen de med mänskligt goda och ädla egenskaper utrustade individerna ha så liten utsikt att kunna komma upp och hålla sig upp som under det kapitalistiska produktionssystemet. Man kan utan överdrift säga, att denna osannolikhet växer ju mer detta produktionssystem närmar sig sin kulmen. Hänsynslöshet och samvetslöshet i valet och användandet av medel äro mycket verksamma vapen, som tillika lättare leda till framgång än alla mänskliga dygder tillsamman. Och att anse ett på sådan grund uppfört samhälle såsom ”det lyckligaste och bästa”, det kan endast den, vars kunskap om detta samhälles väsen och natur är lika med noll, eller den, som behärskad av borgerliga fördomar har med hänsyn till dem glömt både att tänka och att tänka logiskt.
  • Citat som ovan, sid. 291.
 • Elektriciteten utmärker sig framför varje annan kraft därigenom, att den finnes till överflöd i själva naturen. Våra vattenfall, havets ebb och flod, vinden samt solljuset lämna, då vi lärt oss känna deras fulla och ändamålsenliga användning, oräkneliga hästkrafter.
  • Citat som ovan, sid. 429.