Hoppa till innehållet

August Palm

Från Wikiquote
Citat relaterade till August Palm.
Mäster Palm

Citat ur talet "Vad vill socialdemokraterna?"

[redigera]
Hållet 6 november 1881 på hotell Stockholm i Malmö. Ur Palms manuskript.[1]
 • Så säges der om oss S.D. at vi ingen Relion vil hava at vi er fritänkare och Gudsförnekare o.s.v. mina Herrer vi S.D. vil intet Relionen til livs; men vi vil at Relionen skal vara det den er nemlig en Hjertesak, vi vil intet at staten skal blande sig deri vi vil intet hava någon statsrelion, vi vil at det skal bliva hvar mans ock kvinnas sak vad de vil tro, vi vil at der intet som nu skal kunna påtvingas oss Präster af en bestemt Relion, vi vil intet hava våra barn uplärda i Relion i skolan utan det bliver en hvars egen sak at lära deras barn hvad relion de önskar, kort sakt vi vil at Kyrka och stat skal skjiljas åt, för vi säger at kan intet en Relion bestå på annat vis än at staten skal hålla den uppe på konstikt sät så är der intet myket vid den
  • Sid. 7-8.
 • Vi S.D. förnekar intet fädernes[lands]kärleken nej också vi älskar Fäderneslandet, kanhända högre än de der har utburit detta rykte om os, men över Kärleken til Fäderneslandet sätter vi kärleken til hela meniskoheten, men är det intet Ädlare och sjönare at älska hela världen än at inskränka sin kärlek til en liten fläk som statsmän efter behag kan inskränka eller utvidja.
  • Sid. 10.
 • Sosialismen er de fatiges de undertryktes de i årtusende förorätades endaste rädning, den säger de fatige hurledes at de her på Jorden kan upnå menskliga tilstånde. och är det intet ryslikt at tänka sig at medan laderna och magasinerna er fulla af Spanmål så gives der många som lides hunger och medan kol och bränsel platserna er fulla så er der många som fryser, mina Herrar tror i at det behövde vara så när at samfundet var rätfärdigt inrättat? nej, och åter nej, men bätre och rätfärdigare tilstånde vil Arbetaren och den fatige upnå vid at de slutar sig i sammans i enighet och stiftar föreningar hvar de kan komma tilsammans och taga sin undertrykta stälning under övervägelse, ja er det intet ryslikt at tänkta sig at imedans arbetaren han frambringer alla värdier så lider han och hans nöd. men eder plikt arbetare, både män ock kvinder, er det at sluta eder samman och som för sakt stifta föreningar var i kan diskutera eder stälning
  • Sid. 11.

Övriga citat

[redigera]
 • Jag kan inte hjälpa att jag alltid är misstänksam mot den s k bättre klassen, ty historien har lärt oss att då överklassen kommit med i striden för proletariatets frigörelse ha de fattiga, som striden gällt, alltid blivit bedragna. Därför har mitt strävande alltid gått ut på att proletariatets frigörelse måste vara arbetarnas eget verk.
  • Citerat ur Från mörkret stiga vi mot ljuset - Arbetarrörelsens historia i Sverige, sid. 67.

Källor

[redigera]
 1. "August Palm" på Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks webbplats. Direktlänk till manuskriptet (PDF). Läst 1 september 2010.