Bartolomaios I

Från Wikiquote
Citat relaterade till Bartolomaios I.

Citat

  • Katoliker och ortodoxa måste idag finna en gemensam väg i den frågan och var och en måste göra ansträngningar för att samtidigt som vi närmar oss varandra bevara de egna traditionerna. Vad framtiden utvisar är ovisst.
    • Citat ur Vaticanradion. 27 november 2006, [1].