Hoppa till innehållet

Benedictus XVI

Från Wikiquote
Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
Benedictus XVI och USA:s president Barack Obama 2009

Benedictus XVI (eg. Joseph Alois Ratzinger), född 16 april 1927, teolog, påve i den katolska kristenheten.

 • "Om frånskilda personer gifter om sig borgerligt befinner de sig i en situation som i objektiv mening strider mot Guds lag. De kan därför inte motta Herrens Heliga Nattvard så länge denna situation består. Denna norm innebär ingen bestraffning eller diskriminering mot frånskilda eller omgifta, utan är blott ett uttryck för en situation som i sig själv omöjliggör mottagandet av Nattvarden." -- Från ett brev till biskoparna, 14 september 1994.
 • "Efter andra vatikankonciliet spred sig den uppfattningen att påven kan göra vad som helst i liturgiska ärenden, särskilt om han handlar på ett mandat från ett kyrkomöte. Slutligen bleknade från det allmänna medvetandet i väst, att liturgin är något fast, något som man inte kan behandla som man vill. Men faktum är att första vatikankonciliet inte alls definierat påven som en absolut monark. Tvärtom, påven hade beskrivits som bevararen av lydnad mot det uppenbarade ordet. Påvens auktoritet är bunden till trons traditioner, och detta omfattar även liturgin. Liturgin är inget som "tillverkats" av auktoriteter eller myndigheter." -- Liturgins anda, 2000
 • "Rock...är ett uttryck för grundläggande drifter, och rockfestivaler antar en kultisk karaktär, en form av tillbedjan - faktiskt i motsats till kristen tillbedjan. Människor är så att säga befriade från sig själva genom att ha varit del av en folksamling och av den chock de fått av rytmen, bullret och de speciella ljuseffekterna. Genom den extas de försatts i genom att deras försvarsmekanismer rivits ner sjunker emellertid deltagarna under världsalltets grundläggande kraft." -- Liturgins anda, 2000
 • "De kyrkliga samfund som inte bevarat en giltig apostolisk succession och biskopsdöme och Nattvardens rätta innebörd är inte kyrkor i ordets egentliga mening; de som döpts i dessa samfund är dock, genom dopet, en del i Kristus och sålunda, om än ofullständigt, medlemmar i kyrkan." -- Dominus Jesus, 2000
 • "En katolik skulle vara skyldig till formellt samarbete i ondska, och sålunda ovärdig Nattvarden, om han medvetet röstade för en kandidat just för att kandidaten intar en positiv inställning till abort och eller dödshjälp. När en katolik inte delar en kandidats positiva inställning till abort och eller dödshjälp, men röstar för en kandidat av andra skäl anses det avlägset materiellt samarbete, vilket kan tillåtas i rimliga proportioner." -- PM 2004 till kardinal Theodore E. McCarrick i Washington, D.C.
 • "Att ha en klar tro, grundad i kyrkans lära, stämplas idag ofta som fundamentalism...medan relativism, som låter individen svepas med av varje läromässiga modenyck, ger intryck av att vara den enda godtagbara attityden enligt dagens standard." -- Till kardinalskollegiet inför konklaven 2005
 • "Vi rör oss mot relativismens diktatur vilken inte godtar något som slutgiltigt och som har som högsta värde det egna jaget och jagets begär...kyrkan måste stå emot trendernas och modenyckernas tidsvågor...vi måste mogna i denna vuxna tro, vi måste vägleda de kristtrogna till denna tro." -- Till kardinalskollegiet inför konklaven 2005
 • "Även jag hoppas att, under en kort regeringstid, bli en fredens man." -- Förklaring till kardinalskollegiet varför han valde Benedictus XVI
 • "Det faktum att kyrkan är övertygad om att inte ha rätten att viga kvinnor till präster anses av somliga som oförenligt med den europeiska konstitutionen". -- på Zenit.org, 11 april, 2005
 • "Det är sant att den muslimska världen inte tar fullständigt fel när den kritiserar den kristna västvärlden för moralisk dekadens och för att manipulera med människovärdet...Islam har också haft stunder av storslagenhet och av dekadens under sin historia." -- "Ratzinger denies Christianity 'superior' to Islam," Catholic News, 6 mars, 2002
 • "Att judarna har ett särskilt förhållande till Gud och att Gud inte tillåter detta förhållande att brytas är helt och hållet uppenbart. Vi väntar på det ögonblick när Israel säger ja till Kristus, men vi vet att Israel har ett särskilt historiskt uppdrag just nu..." --Gud och världen, bok utgiven av Ratzinger i oktober 2000, citreat i National Catholic Reporter.
 • "I situationer där homosexuella förhållanden blivit lagligen erkända eller givits den status och rättigheter som hör äktenskapet till, är en klar och emfatisk opposition en plikt. Man måste avstå från varje formellt samarbete i tillämpandet av sådana gravt orätta lagar, och så långt som möjligt från materiellt samarbete i tillämpandet. På detta område har envar rätt till att vägra medverkan av samvetsskäl." -- Dokumentet "Considerations Regarding Proposals to Give Legal Recognition to Unions between Homosexual Persons", 31 juli, 2003, Ratzingers "Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons," 1986, citerat i National Catholic Reporter
Wikipedia har en artikel om:
Benedictus XVI