Berömmelse

Från Wikiquote

Citat som har med berömmelse att göra.

  • "I framtiden kommer var och en att bli världskänd i 15 minuter." ~ Andy Warhol (1968)