Bobby Sands

Från Wikiquote
Sands' minnessten på Milltown Cemetery
Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
Citat relaterade till Bobby Sands.
  • Våra barns skratt kommer vara vår hämnd.
    • "Our revenge will be the laughter of our children."
  • Alla, republikaner eller andra, har sin egna speciella roll att spela.
    • "Everyone, republican or otherwise, has their own role to play"