Carl B. Hamilton

Från Wikiquote
Carl B. Hamilton

Carl B. Hamilton, svensk folkpartist och greve, född 1 januari 1946.

Citat[redigera]

  • Elöverskottet till 2020 beror på uppgraderingen av nuvarande reaktorer, och den uppgraderingen har Lises parti (MP) varit helt emot. Så -- obs! -- med Lises politik hade det inte funnits något överskott till 2020.
  • Dessvärre är ju även utsläppen av koldioxid farliga för klimatet, och de skulle öka väsentligt om all kärnkraft stängdes -- bortset från elbrist mm. Dessutom kan man sända en tanke till alla de gruvarbetare (flera tusen) som omkommer i kolgruvor i världen varje år (Kina, Indien, mm).
  • Miljöpartiet är arbetsskyggt och har nära till pekpinnen och tvånget. Självklart ska människor så långt det är möjligt själva få bestämma sin arbetstid och göra sitt eget val mellan inkomst, arbetstid och fritid. Tanken att ett politiskt parti ska fatta detaljbeslut över vår vardag och våra viktiga livsval är obehaglig. Samma valfrihetsfientliga inställning gäller obligatoriskt tredelad föräldraförsäkring.
  • Med ledningen i Östersjön blir Putins Ryssland för sin energiexport inte beroende av rörledningar genom Polen, Baltikum och Vitryssland och kan då lättare sätta tumskruvar på dessa forna lydstater. Sådan rysk maktutövning på andra sidan Östersjön är självklart inte bara allmänt obehaglig, utan bör ses som ett indirekt hot även mot vårt land
  • Med tanke på framtiden kan man ju säga att det ur vår synpunkt är alldeles utmärkt, om vi bara ska köra en repris. Men det vore väl ändå intressant att veta till exempel hur du i dag ser på motståndet mot RUT-avdrag och oklarheterna med förmögenhetsskatten, fastighetsskatten, kilometerskatten och så vidare. Tycker du fortfarande att det var en klok politik att gå till val på?
  • Min fråga till Mikaela Valtersson är alltså hur ni i Miljöpartiet ser på det framtida rödgröna samarbetet. Är det er vision eller önskan att detta ska fortsätta, eller är ni beredda att på egen hand ta ansvar för Sverige i samarbete med regeringen och bilda majoriteter?
  • Invandrare använder sin inkomst, precis som alla andra. Den spenderas på ökad efterfrågan på varor och tjänster, till exempel i detaljhandel, privat service, bostäder och byggande. Även efterfrågan på arbetskraft i kommunal service ökar. Den ökade efterfrågan som drivs av invandrarnas inkomster leder alltså till en ökad efterfrågan på arbetsinsatser och därmed till fler jobb i ekonomin.
  • Det mer långsiktiga är att vi har ändrat politiken från att, om jag minns rätt, 140 personer per dag kom bort från arbetsmarknaden tidigare till att man nu har ett inflöde av människor tillbaka. Man kan säga att det är för få, bara är en tredjedel, men det är ändå den viktiga omläggningen av politiken. Människor återbördas till arbetsmarknaden, och det är det långsiktiga syftet.
  • Om vi tittar på världen ser vi att länder med hög invandring eller snabb befolkningsökning inte har högre arbetslöshet än andra länder. Om man har ett inflöde får man också fler arbetstillfällen
  • Den sammantagna effekten av sänkt skatt och ränteavdrag är svagt positiv för alla inkomstgrupper (mellan +0,1 och +0,3 procent av inkomsten). För de tio procent rikaste och de tio procent fattigaste är dock inkomstökningen något större. Anledningen till den positiva nettoeffekten för dem med lägst inkomst är att de, tvärtemot gängse uppfattning, är nettosparare och därför tjänar något på en sänkt skatt på sparande.