Hoppa till innehållet

Carl Bildt

Från Wikiquote
Bildt med Hillary Clinton 2011

Carl Bildt, riksdagsledamot 1979-2002, partiledare (m) 1986-1999, statsminister 1991-1994, utrikesminister 2006-2014.

Citat av Carl Bildt[redigera]

  • I vänsterpropagandan har man ofta anklagat USA, Nixon och Kissinger för att ha arrangerat kuppen mot Allende. Att det inte finns något stöd för en sådan anklagelse har inte hindrat att den ständigt förs fram.
  • 1983 (källa: Lilla boken om dumma politiker av Samuel Paulsson)
  • en svensk är en svensk och en jude är en jude

4 september 1985 [1]

Det är viktigt för vårt fria folkstyres framtid att under kommande år återskapa respekten för politiken och för staten. Det sker bäst genom en politik som ser statsmaktens ansvar lika klart som den ser statsmaktens gränser. Alltför ofta har staten och den offentliga makten betraktats som detsamma som samhället. Men nu är kollektivismens tid slut. I vårt Sverige kommer samhället alltid att vara större än staten. Vi strävar efter att göra 1990-talet till ett förändringarnas och ett förnyelsens decennium för Sverige.

Regeringsförklaringen, riksdagen, fredagen den 4 oktober 1991


En friktionsyta uppstår förvisso, men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som med mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället!

Tal under ett möte i Rinkeby angående lasermannen och oron som uppstått. 5/2 1992


Fru talman! Låt mig börja med att bli nummer två i raden av officiella gratulanter till personen Göran Persson på hans 50-årsdag. Jag övervägde ett tag om jag skulle sjunga i riksdagens talarstol, men vi har inom den s.k. sångalliansen en ansvarsfördelning på den punkten där vi respekterar respektive kompetensprofiler. Och jag tror att om jag skulle börja anta den typen av ton i riksdagens talarstol skulle det vara att alltför mycket förmörka den dag som skall vara ljus för Göran Persson, mig själv och förhoppningsvis nationen. Men låt mig framföra en hjärtlig gratulation.

Allmänpolitisk debatt, riksdagens protokoll 1998/99:42, anförande 1, onsdagen den 20 januari 1999


Jag ser ingen annan historisk möjlighet att säkra fred och frihet än att successivt bygga en federation av nationalstater mellan Ryssland och Atlanten, Ishavet och Medelhavet.

DN Debatt 19/8 2003


Herr ordförande, nej, det var det inte. Hur skulle det ha sett ut? De hade en legal skyldighet gentemot mig om man ska hårdra det hela. De hade ingen möjlighet att ta sig ur detta alldeles oavsett vad jag hade för mig. Om jag hade blivit cirkusdirektör och ägnat mig åt konstigheter och de hade sagt att det där är väl ovärdigt så hade det inte hjälpt för deras del, de var bundna i detta. Så att den hållhaken har jag mycket svårt att se att Peter Eriksson kan konstruera.

Förhör i KU 16/4 2007, på frågan om Vostok Nafta genom sitt optionsavtal med Bildt hade en hållhake på honom som utrikesminister.


Ja, ni ska utsätta Sverige för experimentet med en regering som tar in ett parti som visserligen inte vågar kalla sig kommunistiskt längre – det skäms de för – men där rötterna fortfarande finns kvar. Därmed riskerar vi att få en utrikespolitik som kommer att tyngas ned, bromsas och komprometteras av Castrokramare, talibantolererare och allsköns halvgrumlig halvkommunism av den art som Hans Linde på sitt eget sätt lyckades företräda här i talarstolen. Då kommer vår trovärdighet i Europa och vår trovärdighet i världen att äventyras.

Riksdagens utrikespolitiska debatt 17 februari 2010, protokoll 2009/10:76, anförande 5 (länk). Hans Linde är riksdagsledamot för Vänsterpartiet.


Och att jag i suttit i styrelsen för olika företag som varit verksamma i olika länder i världen är någonting som man måste ha mycket begränsade perspektiv för att se som en belastning.

Carl Bildt kommenterar i sin blogg, 20 oktober 2011, kritiken att han som utrikesminister kan misstänkas vara jävig eftersom han har varit i styrelsen för företagen Vostok Nafta och Lundin Oil/Lundin Petroleum.


Jag har alltid varit rätt skeptisk mot sanktioner.

Carl Bildt i sitt svar på Tomas Rambergs fråga: ”Står du fast vid den ståndpunkt Moderaterna hade då [1985] att det var fel att bojkotta Sydafrika och apartheid-regimen där?”, Ekots lördagsintervju, 26 november 2011.


Det leder successivt till att det ekonomiska trycket på regimen ökar och förhoppningsvis att delar av medelklassen och affärsintressen som står och väger inser att det här inte är en framkomlig väg.

Carl Bildt motiverar varför han stödjer EU:s upptrappning av sanktionerna mot Syrien. TT, Kristianstadsbladet, 27 februari 2012.


Det är inte så att världen saknar pansarvärnsrobotar. Hade läget för mänskliga rättigheter varit bättre för att de köpte franska i stället?

Carl Bildt motiverar varför sverige säljer vapen till Saudiarabien. Dagens Nyheter, 4 april 2012.

Twitter[redigera]

  • In war or peace or whatever, Paris is always Paris.
    • 1 september 2011


Andra om Carl Bildt[redigera]

  • Det är en sån där kille som drog vingarna av flugor när han var liten och lekte krig med dom.

Bildt och familjen Lundins företag[redigera]

  • I något skede i sitt efterpolitiska liv valde Carl Bildt, såvitt jag förstår mycket medvetet, att inte längre föröka sitt politiska kapital utan att förstöra det, dvs att till så hög kurs som möjligt växla in det i en mera materiell och lätträknad valuta, dvs reda pengar. Högsta kursen på politiskt kapital erbjuds av dem som är i störst behov av det, i första hand företag med politiskt belastade verksamheter eller med verksamheter där politisk prestige och politiska kontakter kan ge avgörande konkurrensfördelar. Exempelvis ett energiföretag som exploaterar olja i ett politiskt omtvistat område i en ogenomskinlig diktatur. Eller ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i energitillgångar i ett land där energitillgångarna är politiskt styrda och där förmågan att öppna de rätta politiska dörrarna och odla de rätta politiska kontakterna kan vara avgörande. Det var till två sådana företag, Lundin Oil och Vostok Nafta (som till största delen också ägs av familjen Lundin), som Carl Bildt valde att erbjuda sitt politiska kapital – och därmed att förbruka det. Hade Carl Bildt varit mån om att bevara sitt politiska kapital, hade han kunnat välja att engagera sig i företag som inte hade samma behov av att ta hans politiska kapital i anspråk. Men som därmed sannolikt inte heller hade varit beredda att betala lika mycket för hans namn och tjänster. De politiker som exempelvis i USA väljer att efter avslutad ”public service” slå mynt av sitt politiska kapital är alla medvetna om skillnaden. Vill de bevara möjligheten av en fortsatt politisk karriär måste de vara försiktiga med vad slags verksamheter de väljer att förknippa sitt namn med.
    • Göran Rosenberg i Dagens Nyheter, 27 februari 2007.


Wikipedia har en artikel om:
Carl Bildt