Hoppa till innehållet

Carl von Clausewitz

Från Wikiquote
Citat relaterade till Carl von Clausewitz.
  • Visserligen vet man, att kriget bara framkallas genom regeringarnas och folkets politiska umgänge. Men i allmänhet tänker man sig saken så, att detta umgänge upphör med krigets början och att det inträder ett helt annat tillstånd, som endast är underkastat sina egna lagar. Vi däremot hävdar, att kriget inte är någonting annat än en fortsättning på det politiska umgänget med användande av andra medel.
    • Vom Kriege, Werke, Berlin, 1834, första bandet, sid. 28. Här citerat ur Socialismen och kriget av Lenin, Proletärkultur, sid. 133-34.