Charles Maurice de Talleyrand

Från Wikiquote
Citat relaterade till Charles Maurice de Talleyrand.
  • Krig är en alldeles för allvarlig sak för att läggas i händerna på generalerna[.]
    • de Talleyrand, citat ur SKU(ml):s tidning Ungkommunisten nr 6/1978, sid. 5.