Christoph Schönborn

Från Wikiquote
Citat relaterade till Christoph Schönborn.
Schönborn (2012)

Citat[redigera]

  • De europeiska kyrkor är inte ett block, sa den österrikiske kardinalen. Situationerna är mycket olika i varje europeiskt land. Polska biskopar kanske inte har samma syn som tyska biskopar. Min uppfattning är vi är offer för medias typiska behov av att se saker svart och vitt, utan andra toner.
    • Citat ur Vaticanradion. 13 augusti 2015, [1].
  • Vi är alla kallade att se till den verkliga situationen. Det går inte att se på dem ovanifrån och börja med abstrakta idéer, utan vi måste med herdens blick granska dagens verklighet i en evangelisk anda.
    • Citat ur Vaticanradion. 16 september 2015, [2].