Civilsamhället

Från Wikiquote
Citat relaterade till Civilsamhället.

Civilsamhället utgörs av den del av samhället som är åtskild statsapparaten och näringslivet och i stället innefattar familjen och den privata sfären.

Citat om civilsamhället[redigera]

  • Marco Strömberg: Om du har mycket bidrag så blir det ju en form av dressering, som du dresserar djur. Du dresserar ju djur med mat och får dem att bete sig på ett visst sätt som inte är naturligt för dem egentligen. Om då hela civilsamhället, på grund av höga skatter, blir beroende av bidragen för man har inte pengar över. Alla lever på, mer eller mindre, någon form av marginaler och kan inte finansiera sin pingisklubb eller sin kyrka eller hjälparbete till hemlösa; alla måste få bidrag. Då blir man ju som en dresserhund: Sitt! Rulla runt! Vacker tass! Och för att för att få de här bidragen [...] det blir ju en likriktning av åsikter och tankar.
    Josefin Utas: Precis! Och det är ju en form av maktförskjutning. Alltså man tar makten från medborgarna och flyttar till staten genom att man tar medborgarnas pengar och staten bestämmer vem som ska få del av dom här pengarna.