Cormac Murphy-O'Connor

Från Wikiquote
Citat relaterade till Cormac Murphy-O'Connor.

Citat

  • Det katolska samfundet äntligen hade börjat hitta en identitet och vision i Storbritanniens pluralistiska samhälle. Det är en vision som inte tar oss ur den här världen, utan uppmanar oss att vara oss själva i den. Den uppmanar oss att hitta nya sätt att söka en plats i vår nations Areopagus och för att hitta, i samarbete med andra, rätten inte bara till att finnas, men att uttrycka vad vi djupt tror är viktigt för det gemensamma bästa.
    • Citat ur Vaticanradion. 27 februari 2009, [1].