Crónica Mexicayotl

Från Wikiquote

Crónica Mexicayotl är en krönika från det aztekiska riket.

 • Döden
  som våra fäder, bröder och söner mötte
  kom inte av att de hade någon skuld,
  inte som straff för stjälande eller ljugande.
  De dog för vårt lands och vårt folks ära
  och för det mexikanska rikets styrka
  och till heder och ära
  för vår gud och herre Huitzilopochtli.
  • Andreae, Daniel; Edfelt, Johannes; Fröberg, Paul: Citatboken, Natur och kultur, Stockholm 1987. ISBN 91-27-01681-1.