Diarmuid Martin

Från Wikiquote
Citat relaterade till Diarmuid Martin.

Citat

  • Den föreslagna ändringen handlar inte om bara rättigheter utan om en genomgripande förändring av filosofin som håller ett samhälle samman och som berör och påverkar alla medborgare.
    • Citat ur Vaticanradion. 20 maj 2015, [1].