Dionigi Tettamanzi

Från Wikiquote
Citat relaterade till Dionigi Tettamanzi.

Citat

  • Vad som har uppnåtts kan liknas med att återställa en mycket värdefull antik byggnad. En byggnad som man vill förbättra, återföra till sin ursprungliga glans och även att se till att den motsvarar dagens behov.
    • Citat ur Vaticanradion. 18 november 2008, [1].