Dirty Harry

Från Wikiquote
Wikipedia har en artikel om:
Dirty Harry

Dirty Harry är en fiktiv karaktär i en amerikansk filmserie från 70- och 80-talet. Karaktären porträtteras av Clint Eastwood.

Dirty Harry (1971)[redigera]

  • I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?" Well, to tell you the truth, in all this excitement I kind of lost track myself. But being as this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: "Do I feel lucky?" Well, do ya, punk?!
    • Jag vet vad du tänker. Du tänker "Sköt han sex skott eller bara fem?" Sanningen att säga så har jag i all uppståndelse själv glömt, men eftersom detta är en Magnum 44, världens kraftigaste revolver, som skulle kunna skjuta av dig huvudet, kan du väl fråga dig själv: "Har jag tur idag?" Nå, har du det, idiot?!

Sudden Impact (1983)[redigera]

    • Go ahead, make my day!
      • Fortsätt, gör min dag!

Dödsspelet (1988)[redigera]

  • Åsikter är som arslen, alla har ett.