Hoppa till innehållet

Diskussion:Yttrandefrihet

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Nytt ämne
Från Wikiquote

Dilemmat att översätta citat.

[redigera]

Den här sidan saknar tydligen källor. Att döma av flertalet ordagranna översättningar antar jag att källan är den engelskspråkiga versionen av Wikiquote. Citat ska ju definitionsmässigt vara exakta. Därför medför översättning av citat förstås ett inbyggt dilemma. Översättning innebär i sig en förändring av citatet i förhållande till dess ursprungsversion. Översatta citat ska följaktigen ansluta så nära till originalversionen som kan låta sig göras. Men det kan inte få innebära att översättningen ska vara ordagrann, utan vi måste ändra vissa formuleringar för att översättningen ska överensstämma med svensk språkkänsla. Jag har ändrat några formuleringar som uppenbarligen inte utgjorde god svenska; utan kunde åtgärdas med smärre medel som böjning eller annat ordval. Det finns många återstående formuleringar som jag betvivlar att de utgör god eller åtminstone riktig svenska, men då jag inte säkert kan avgöra att de inte hör hemma i svenskan vågar jag mig inte på att ändra dem. T ex "knappt en dag passerar utan att den prisas till skyarna", (utdrag ur citat av Winston Churchill). Här är det min uppfattning att det bör heta "dag går", som visserligen är mindre exakt, men bättre svenska, dvs inte en anglicism. Churchill har ju inte valt uttrycket "passes" för att uttrycka någon specifik betydelse av vad dagarna gör när de skiftar från nutid till dåtid, som på något vis skulle skilja sig från innebörden i svenska "går", utan därför att det är det gängse engelska uttrycket för företeelsen. Min principiella åsikt är alltså att man inte ska välja att översätta med ett ord som till det yttre, stavning och uttal, ligger närmare det engelska ordet i originalet; om inte ordet uppfyller kriteriet att vara precis lika god svenska som det alternativa svenska ordet med samma innebörd. Om man väljer ett ord därför att det ligger närmast det engelska originalordet måste det både i allmän mening, och i den aktuella specifika användningen, utgöra lika god svenska som de alternativ som ligger längre ifrån engelskan. (Vissa ord utgör i sig god svenska, t ex mycket trafik passerar här; men inte i alla sammanhang, t ex "knappt en dag passerar".) Allmänt gäller för översättning att kunskapen i målspråket, det språk man översätter till, är allra viktigast. Därför bör översättaren ha målspråket, inte källspråket, det språk man översätter ifrån; som modersmål. Dock kan jag hålla med om att om två olika översättningar av ett engelskt uttryck utgör precis lika bra svenska, så kan man välja det svenska ord som ligger närmare engelskan; just när man översätter citat, eftersom exakthet i översättningen förstås är viktigare när man översätter citat än andra texter. Det är dock inte fullt så enkelt. Man måste exempelvis också ta hänsyn till att översättningen bör ha samma stilnivå som originalet. Vissa ord som snarast utgör vardagsspråk i engelskan har i sin svenska version formell eller akademisk klang. Då kan det vara anledning att välja en svensk synonym, som, (dock inte till betydelsen) ligger längre ifrån originalordet, men närmare dess stilnivå. Det var den enkla frågeställningen, nu till den svåra. Utdraget var ju "knappt en dag passerar utan att den prisas till skyarna". Vi har ju det svenska standarduttrycket "höjs till skyarna". Dock skulle det vara lite för enkelt att bara ändra till detta uttryck. Några frågor inställer sig: Är "praise to the sky" det brittiska standarduttrycket, eller är det ett specifikt uttryck som Churchill valt för att uttrycka en specifik innebörd? "Prisas till skyarna" stöter inte direkt den svenska språkkänslan, men det är som sagt inte standarduttrycket. Om vi antar att "praise to the sky" är det engelska standarduttrycket. Ska vi då välja "höjs till skyarna" för att standarduttrycket i ett språk ska översättas med standarduttrycket i ett annat? Eller ska vi ändå översätta med "prisas till skyarna" därför att det iofs är korrekt, och ligger närmare originalet? (Hade det varit fråga om en vanlig översättning hade jag utan tvekan skrivit "höjs till skyarna", men då det rör sig om citat, undrar jag om vi ska tillämpa en annan princip.) Vad tycker ni? /Eva med paradisäpplet

Vart vill jag komma med detta långrandiga pladder? -Jag önskar att vi ska ha en diskussion om översättning av citat. Dels om vilka principer vi ska tillämpa i översättningen. Dels om hur vi ska göra i specifika frågeställningar, som uppkommer vid översättningen av enskilda citat. Vidare hoppas jag att, särskilt ni som skrivit in citaten, har möjlighet att bidra med källorna på originalspråket. Jag tror nämligen att det i flera fall är oundgängligt att ha tillgång till citatet på originalspråk, dels för att kunna bedöma om översättningen är korrekt, dels innehållsligt, men främst med avseende på korrekt svenska. Ofta måste man se originalet för att kunna bedöma vilket svenskt ord som bäst överensstämmer med originalet, se första inlägget på den här sidan. Här vill jag särskilt påminna om att man bara kan kosta på sig att översätta från engelska i de fall då originalet är engelskt. I andra fall kan man inte gå via engelskan, utan måste gå direkt från originalspråket till svenska; eftersom det annars blir som viskleken: att citatet förvanskas lite för varje översättning. Det kanske också är möjligt att hämta hit citat, som någon annan redan översatt till svenska. I de fall då svenskan är av tveksam kvalitet kan vi dock inte nöja oss med andras översättningar, utan måste själva gå till källan på originalspråket. Jag kan inte själv några icke-germanska språk. Ber därför vänligt er som kan t ex franska att hjälpa till med översättningar. Är t ex mycket betänksam inför: " som bevisar att 'frihet inte innebär missbruk, inte heller en frihetslicens'; och de kommer att definiera frihet ur existens" ur citat av Voltarine de Cleyre. Hoppas jag inte är ensam om att ingenting begripa av citatet, som ovanstående utdrag är hämtat ur. Det kanske inte bara, eller ens främst, beror på översättningen. Känner jag att jag inte ens kan bedöma om det är korrekt svenska, eftersom jag inte begriper vad citatet är avsett att säga. Vet ni om man behöver ha en hum om filosofin existentialism för att förstå citatet? Apropå ovanstående undrar jag om det finns utrymme för att foga förklaringar av innebörd och kunskapsmässigt sammanhang till de citat man inte omedelbart förstår, eller om principen är att Wikiquote-artiklar ska bestå av endast citat? Måste citat istället länkas till en Wikipedia-sida och alla eventuella förklaringar publiceras där? Ni fransktalande är i alla fall hjärtligt välkomna att förklara nämnda citat här på diskussionssidan. / Eva med paradisäpplet