Donald Wuerl

Från Wikiquote
Citat relaterade till Donald Wuerl.

Citat

  • Det ur hela denna diskussion kommer ett erkännande av att medan vi har en mycket tydlig doktrinär grund för vår förståelse av äktenskapet, är en lika stor del av uppenbarelsen Guds barmhärtighet
    • Citat ur Vaticanradion. 8 oktober 2015, [1].
  • Kyrkans sociala och moraliska vision är så komplex så kan den inte reduceras till plockbitar.
    • Citat ur Vaticanradion. 4 juli 2016, [2].