Hoppa till innehållet

Elin Wägner

Från Wikiquote

Elin Wägner, född 1882 i Lund, död 1949 i Rösås, Bergs socken, Kronobergs län, svensk författarinna, journalist och feminist. Ledamot av Svenska akademien från 1944.

Dialogen fortsätter[redigera]

Riksdagsman Andersson, hans kollega Jansson och greve Moll voro varandra olika i mycket, såsom politikern av småborgerligt ursprung och den före detta grovarbetaren måste vara olika en storgodsägare med kavalleristisk forntid. Men i detta ögonblick, då de justerade sig för att ta emot kvinnorna, hade de ändå en slags broderlig likhet, ty de utgjorde en liten avdelning av den mandatmakt som alltjämt är den största synliga makten i världen. De konstaterade det inte just nu, men deras verksamhet skulle inte ha varit dem så självklar, om de inte vilat i det trygga medvetandet att hundratusen andra små avdelningar arbetade samtidigt med den.
Inom deras eget räckhåll och förbundna med dem genom synliga eller hemliga trådar sutto hälsovårdsnämnder, barnavårdsnämnder, pensionsnämnder, taxeringsnämnder, byggnadsnämnder, skolstyrelser, stadsfullmäktige, landsting, kungliga kommittér, över- och underhus och vid pyramidens spets en konselj. Längre bort, utanför deras räckhåll arbetade hemligt eller öppet andra grupper av vita män med större avgöranden och större maktområden men även dessa voro Anderssons och Janssons bröder. Och när ett klubbslag föll efter ett världshistoriskt beslut, så kunde åtminstone greve Moll räkna ut att han själv eller någon av hans kusiner en gång tryckt den hand som hållit klubban.

Romanen Dialogen fortsätter, Bonniers 1932, s. 67-68

Väckarklocka[redigera]

En avgörande omgestaltning av samhällsstrukturen har skett genom att klasser, yrken och näringar samlats in under centralorganisationer som sedan lagts under en stark statsmakt. På det hela taget har detta skett frivilligt emedan den enskilde dragit vissa fördelar därav.
Men likväl förbereder denna process det totala kriget. Det är väl ingen slump att organisationsarbetets symbol, de sju sammanbundna käpparna, också är fascismens. Det är inte bara så att kupper och erövringar underlättas när trådarna är samlade i en hand och med ett grepp kan flyttas över i en annan. Det viktigaste är att människorna blir så vana att lyda och så förfärade inför utsikten att komma utanför det allomfattande organisationsnätet, att de överallt utan protest bemannar krigsmaskineriet.

Debattboken Väckarklocka, Bonniers 1941


Den största hemligheten av alla är livgivandets hemlighet. Kvinnans ställning vilar inte blott på hennes oumbärlighet som försörjerska. Den är rotad i vördnaden för moderskapet som ger henne en djup naturförbundenhet. Hon är i denna egenskap representant för den alstrande kraften i tilllvaron och förespråkerska hos den. Hon har hand med den kraft som låter livet spira ur jorden liksom dagen ur natten och livet ur döden och hon är en god ledare för den mana som bor i alla ting. Hennes natursynthet anses ha ett mera hemlighetsfullt ursprung än hennes blotta erfarenhet kunnat ge. Ingalunda förklaras fenomenet att allt växer under hennes händer blott med att hon vet hur man bär sig åt. Samma sådd och samma mylla ger större skörd om en fruktsam kvinna utför arbetet. Varför? Hon är laddad med den kraft som bor i allt levande och kan ladda fröet och jorden med dem. Det är två ting man måste kunna: leda till sig kraften och hjälpa till att ladda om på nytt.

Debattboken Väckarklocka, Bonniers 1941