Emil Paul Tscherrig

Från Wikiquote
Citat relaterade till Emil Paul Tscherrig.

Citat

  • Om den katolska kyrkan som är en gemenskap av många och skiftande kulturer och språk, kan skapa denna gemenskap, att vara enade i Kristi kyrka, tror jag att vi verkligen kan lägga grunden för en ny typ av samhälle, som intygar och bevisar att även människor med olika ursprung, kulturer och språk kan leva tillsammans. Jag tror att kyrkan i detta land, har en stor uppgift.
    • Citat ur Vaticanradion. 29 juli 2015, [1].