Enver Hoxha

Från Wikiquote
Citat relaterade till Enver Hoxha.
Vi har inte så mycket tro till övers för att kommunismen skall segra på parlamentarisk väg.
 • Vad utvecklingen i Sverige beträffar, bör hänsyn tas till ert folks karaktär. Våra båda folk har aldrig haft nära kontakter men vi har läst ert lands historia och vi vet att det svenska folket är klokt och hedervärt. När så har krävts har det svenska folket visat sig modigt och stridbart. Varken om Engelbrekt Engelbrektson eller Gustav Vasa kan det sägas att de saknade mod.

  Vi är övertygade om att marxismen-leninismens stora idéer kommer att göra detta så generösa, kloka, modiga och arbetsamma folk till ett folk som visar sig stridbart också i kampen för socialismens stora sak.
  • Enver Hoxha i samtal med den svenske kommunisten Nils Holmberg. Citerat från [1].
 • Är det i vårt intresse att be om Kosovo? Det är inte en progressiv sak att göra. Nej, i denna situation, måste vi tvärtom göra allt vi kan för att se till att kosovanerna blir bröder med jugoslaverna.

  [källa behövs]

  Tillskrivna citat[redigera]

  • Ni vet sedan länge att vi inte är överens med er på en rad punkter. Er paternalism är inte i vår smak, vi ogillar att ni intervenerade i Ungern utan att ha rådfrågat oss också, och vi håller inte med er i er inställning till Stalin. Dessutom delar vi inte er mening i attityden till Jugoslavien och vi kritiserar er underdånighet inför västvärlden. Vi är inte heller överens med er när det gäller vissa principfrågor. Vi är inte lika optimistiska som ni. Vi har inte så mycket tro till övers för att kommunismen skall segra på parlamentarisk väg.