Erik Benzelius den yngre

Från Wikiquote

Erik Benzelius (1675-1743), svensk ärkebiskop.

Wikipedia har en artikel om:
Erik Benzelius den yngre

Alternativt: Henric Benzelius (1689-1758), svensk ärkebiskop. (Båda utgav skrifter 1733.)

Wikipedia har en artikel om:
Henric Benzelius

"Litet veta vi, men om ej det blir konserverat veta vi framdeles mindre. Documenter brinna efterhand upp och distraheras, gamle män dö och med dem vägledande traditioner." -- 1733 (enligt ett par skrifter från KF, som attribuerar "biskop Benzelius" och hänvisar till Nils Thedin i KF:s arkiv nr 1527, år 1935.)

[källa behövs]