Fernando Filoni

Från Wikiquote
Citat relaterade till Fernando Filoni.

Citat[redigera]

  • Den som tilldelats diakonatets ordination tar ett grundläggande och avgörande val för hela sitt liv, för att han ger sig helt och hållet till Gud och kyrkan och står helt i broderskapets tjänst. Ni är från och med nu kallade att tjäna i fullhet och helhet utan att titta tillbaka och utan partiskhet. Gud är ert arv och kyrkan och världen är ert verksamhetsområde och bröderna är föremål för er oro och er kärlek.
    • Citat ur Vaticanradion. 12 maj 2014, [1].
  • Min närvaro önskar också uppmuntra de kristna psykologiskt, att säga att de har en framtid. Jag är övertygad om att myndigheterna gör allt för att hjälpa de kristna, och sätta dem i säkerhet. Men de måste även känna att den universella kyrkan är med dem, och inte överger dem, att de är värdefulla i världen. Så att de inte förlorar självförtroendet.
    • Citat ur Vaticanradion. 11 augusti 2014, [2].