Fouad Twal

Från Wikiquote
Citat relaterade till Fouad Twal.
Fouad Twal, 2005

Citat[redigera]

 • Vi får mycket stöd, och vi är mycket tacksamma men samtidigt säger vi att vi behöver mer. Vi behöver fred. Vi skall inte behöva vara endast en tiggande Kyrka, vi vill inte vara tiggare med licens. Jag tycker inte om detta. Vi behöver en politisk horisont.
  • Citat ur Vaticanradion. 21 juni 2008, [1].
 • Vår kyrka i Jerusalem, är mer än alla andra fastans kyrka - passionshistoriens, Golgatas, korsets och uppståndelsens kyrka.
  • Citat ur Vaticanradion. 22 februari 2010, [2].
 • Att vara frisk är helt enkelt att vara trogen sin kristna kallelse.
  • Citat ur Vaticanradion. 25 mars 2015, [3].
 • När barmhärtigheten blir en grundläggande komponent i det offentliga livet, kan världen förvandlas från att styras av själviska intressen till att låta mänskliga värden vara ledstjärnan. Att ta hand om den mänskliga familjen börjar med etiska värderingar, där barmhärtighet är en huvudkomponent i motsats till våld, förtryck, orättvisa, och dominans.
  • Citat ur Vaticanradion. 18 december 2015, [4].