Fredrick Federley

Från Wikiquote
Fredrick Federley i oktober 2007. Foto: Thuresson.

Fredrick Federley, född 6 maj 1978 i Köping i Västmanlands län, EU-parlamentariker för Centerpartiet.

Artiklar[redigera]

"Om Iran besitter kärnvapen, skulle dess blotta existens förändra Mellanösterns politiska dynamik. En sådan förskjutning av maktbalansen påverkar givetvis även Europa. Marknaden skulle bli mer instabil och oljepriser skjuta i höjden."

Debattartikel i Newsmill 2009 [1]


"Som varje organisation med självaktning har centerpartiet alltid haft önskan att formulera sina egna begrepp. När folkpartiet har haft liberalismen som ideologisk ram har centerpartiet i egen sturskhet försökt att bygga upp en egen ram. Den ramen är det ingen som förstår och det enda som följer i bakvattnet av det är otydlighet, förvirring och en självklar tillbakagång i opinionen. Det som kanske tydligast har hänt är att den sturskhet som gjort att vi hängt oss fast vid ekohumanism och andra begrepp som gjort oss omöjliga för omvärlden att uttolka har lämnats mer eller mindre därhän.
Vi har gjort en analys av oss själva ur ett utifrånperspektiv och insett att det vi försökt kommunicera i form av ekohumanism egentligen redan finns i ett mer eller mindre färdigt system: socialliberalismen. Får vi bara lägga till, vilket är enkelt, Frederic Bastiats grundläggande marknadsliberala syn på ekonomi överfört också på miljön så kan vi känna oss hemma."

Fredrick Federley i tidskriften "Nu", 22 juli 2004, s. 18


"Cuf anser också att lagen om anställningsskydd (las) borde skrotas. Las komplicerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd (i detta fall ungdomar). Med lätt matematik kan man räkna ut att om det var lättare att avskeda skulle det samtidigt vara lättare att anställa. Las har kommit att bli ett stängsel som hindrar arbetslösa från att ta sig in på arbetsmarknaden istället för att bli en väg till en trygg anställning. Allt fler har också anställningsformer där las inte ger skydd till exempel, projektanställningar, visstidsanställningar, vikariat och timvikariat.
De som skapar sitt eget levebröd i form av företagande i olika former får av självklara skäl inte heller stöd av las. Lagen tillämpas dessutom oerhört olika beroende på om den berörda jobbar inom kommunal verksamhet eller inom industrin. Den som känner att arbetsmarknaden är otrygg blir beroende av en lång tjänst. Den som känner sig trygg behöver inte vara rädd för förändringar. När det kommer till företag så skulle de också må bättre av att las försvann.
De som borde in på arbetsmarkanden stängs ute av denna lagstiftning och de som i äldre dagar skulle vilja byta jobb låses fast på sin gamla arbetsplats. Uppsägningstider gör att det är ett väldigt risktagande för företag att anställa människor. För att nå målet med fler jobb inom den privata sektorn måste man göra det enklare för privata företagare att kunna anställa. De nya jobben kommer och de måste komma i den privata sektorn och där finns det plats för ungdomar."

Fredrick Federley och Johan Kling (ordförande för CUF i Västerbotten) i Västerbottens-Kuriren 1 februari 2007, s. 4

Tal[redigera]

"Fru talman! Om jag skulle rösta för förslaget skulle oppositionen göra klart och tydligt för alla hur hård partipiskan är i de borgerliga partierna. Säkerligen skulle vi anklagas för att vara ett hot mot demokratin. Om jag däremot skulle rösta med oppositionen skulle man säkerligen från oppositionen förklara klart och tydligt hur svag den borgerliga regeringen är. Det är en aspekt som inte direkt berör det konkreta sakpolitiska förslaget men som är en del i de överväganden som jag har varit tvungen att göra.
Det tillhör också politikens dimension att andra tolkar vad som sägs och görs. Vänner tolkar det vänligare, och fiender tolkar det med vilja så fel det bara går. Jag är inte bättre än någon annan på den punkten.
Fru talman! Med den representativa demokratin, som ofta ger svaga regeringar, är det oerhört viktigt att regeringar kan finna majoritet för sin politik. Väljarna måste veta att partierna i regeringen har kraft att driva igenom de saker som de har fått förtroende att arbeta med. Det är inte heller ansvarsfullt att låta riksdagen bli ett intermezzo av oförutsägbara voteringar. Politiken innebär i alla lägen att vi får ta och ge i förhandlingar. Förtroendet mellan oss måste vara så stort att vi vet att det som vi har sagt håller även om det blåser och även om det blåser hårt. Ett sådant förtroendekapital kan lätt brytas och göra stor skada för hela politiken. Också detta är något som jag har fått väga in i mitt övervägande."

Fredrick Federley i riksdagens debatt om FRA-lagen. Riksdagens protokoll, 2007/08:130, tisdagen den 17 juni, 9 § Lag om signalspaning m.m., anförande 170 (länk)

Övrigt[redigera]

  • Är otroligt lojal med mina vänner och ställer upp på de sätt jag kan. Men vänskap bygger på förtroende och brutna sådana gör att man hamnar långt ut i de mer ovänskapliga ödemarkerna.
    • presentation på Qruiser [2]

Citat om Fredrick Federley[redigera]

  • Federley är nöjd. Inte skall väl en stackars ensamstående riksdagsledamot i Stockholms innerstad behöva betala för sin egen lekstuga. När det går att leka nyliberal frihetskamp med statlig inkomstgaranti. Som restaurangägare lär Federley vara körd som bevisad odugling. Men nog borde han också vara körd som politiker. Av samma anledning.
Wikipedia har en artikel om:
Fredrick Federley