Hoppa till innehållet

Friedrich Kohlrausch

Från Wikiquote
(Omdirigerad från Friedrich Kohlrausch (fysiker))
Citat relaterade till Friedrich Kohlrausch.
Solparken vid E18 fem kilometer öster om Västerås är Sveriges största solpark.
  • En rikedom av energi, som vida övergår alla behov, erbjuda de delar av jordytan, där solvärmen strömmar till så regelbundet att en regelbunden teknisk drift med den som drifkraft kan genomföras. Och det på ställen, där den nu merendels lämnas obrukad eller rentav blott besvärar människorna. Kanske vore det inte överdriven försiktighet om ett folk redan nu försäkrade sig om en anpart i dylika trakter. Så stora sträckor äro ej ens nödvändiga. Några kvadratmil i Nordafrika skulle räcka till att fylla behovet hos ett land sådant som Tyska riket. Genom koncentrering av solvärmen kan man framalstra en hög temperatur och därigenom allt övrigt: transportabelt mekaniskt arbete, ackumulatorladdning, ljus och värme eller genom elektrolys även direkt brännmaterial.