Göran Lambertz

Från Wikiquote
Citat relaterade till Göran Lambertz.

Göran Lambertz, född 17 februari 1950, är en svensk jurist och ämbetsman. Sedan 2009 är han justitieråd i Högsta domstolen. Mellan 2001 och 2009 var han justitiekansler i Sverige.

Citat[redigera]

  • Man måste förstå att sådana angrepp möts med oerhört starka reaktioner. Våld och hot kan inte försvaras, men människor är varelser av kött och blod och kan inte alltid tyglas. Yttrandefriheten ska vara så gott som oinskränkt, men finns det någon rimlig anledning att använda den för att kränka en hel religion och en hel kultur?
  • Yttrandefriheten och friheten att utöva sin religion är grundläggande värden och rättigheter. Med detta i åtanke skall staterna, inom ramen för sina lagar, verka för att medier och andra avhåller sig från att i onödan kränka religioner och deras företrädare.
  • Om svenska medier:
    Vi behöver bra medier i Sverige. Medierna är det viktigaste ett land kan ha, nästan. Och man behöver verkligen göra en seriös granskning, man behöver lägga av med att vara elak, man behöver lägga av med att vilseleda. Våra medier har blivit mycket, mycket sämre, inklusive Sveriges television och Sveriges radio. Och det är sorgligt.