Gennaro Verolino

Från Wikiquote
Citat relaterade till Gennaro Verolino.

Citat

  • En diplomat ska rapportera till nationen eller staten, som skickar ut en, och inte till journalister.
    • Citat ur Forum för levande historia. 2005, [1].