Hoppa till innehållet

Georgi Dimitrov

Från Wikiquote
Citat relaterade till Georgi Dimitrov.
Josef Stalin och Georgi Dimitrov

Citat med källa[redigera]

  • Kamrater, såsom Kommunistiska Internationalens Exekutivkommité på sitt XIII plenum riktigt fastställde, är fascismen vid makten en öppen, terroristisk diktatur av finanskapitalets mest reaktionära, mest chauvinistiska och mest imperialistiska element. Fascismens mest reaktionära avart är av tysk typ. Den nämner sig fräckt nationalsocialism, ehuru den inte har någonting gemensamt med socialismen. Hitlerfascismen är inte bara borgerlig nationalism. Den är en bestialisk chauvinism. Den är den politiska banditismens regeringssystem, ett system av provokation och tortyr gentemot arbetarklassen och mot böndernas, småbourgeoisins och de intellektuellas revolutionära element. Den är medeltida barbari och bestialitet, den är tygellös aggressivitet gentemot andra folk och länder.
    • Tal på Kominterns sjunde världskongress den 2 augusti 1935. Citerat ur "Vår tid" nr. 5/45. Kursiv i original.

Citat om Dimitrov[redigera]

"Det flög ett namn över världen, ett konstigt bulgariskt ord,

det flög som en tändande gnista kring Mammons nattmörka jord,

det sköt som en eldande stråle kring arbetarvärldsdel'n i öst,

gav eko som klingande stål i miljoner arbetarbröst.


Dimitrov! Georgi Dimitrov! En man och ett jättedåd,

ett tvärryck i radions vågor och i telegrafernas tråd,

en sanningsappell över världen, hur vilt än herr Göring gav hals,

och det konstiga namnet Dimitrov var snart inte underligt alls."


Citat ur "Röda gnistor, dikter av Arthur Magnusson", sid. 3.