Hoppa till innehållet

Georgij Pjatakov

Från Wikiquote
Citat relaterade till Georgij Pjatakov.
Förbrytarfoto, 1915.
  • I samma direktiv reste han frågan om – det var i mitten av 1934 – att det nu i och med Hitlers maktillträde blivit fullkomligt klart att hans, Trotskijs, linje beträffande det omöjliga i att bygga upp socialismen i ett land fullständigt bekräftats, att en militär sammandrabbning var oundviklig och att om vi, trotskisterna, ville fortbestå som någon slags politisk makt, så måste vi redan på förhand ta ställning för nederlaget, inte endast passivt betrakta och begrunda saken, utan även aktivt förbereda detta nederlag. Men härför måste man förbereda kadrer, och kadrer kan ej förberedas endast med ord. Därför måste man genast utföra det erforderliga skadegörelsearbetet. Jag minns att Trotskij i detta direktiv sade att en regering av blocket vare sig skulle kunna komma till makten eller behålla makten utan nödvändigt understöd av utländska stater. Därför vore det fråga om att på förhand sluta en motsvarande överenskommelse med de aggressivaste utländska staterna, sådana som Tyskland och Japan, och att han, Trotskij, för sin del redan vidtagit erforderliga åtgärder för att knyta förbindelser både med den japanska och den tyska regeringen.