Hoppa till innehållet

Georgij Zjukov

Från Wikiquote
Citat relaterade till Georgij Zjukov.
Marskalk Zjukov (mitten) i samspråk med brittiska officerare i Berlin 1945.
 • Jag ville visa hur bra jag var och arbetade fortare och fortare, tills jag skar mig i vänstra handens lillfinger. Mor blev förskräckligt rädd, och jag likaså. Tant Praskovja, vår granne, som just var där, lade ett grodblad på mitt finger och förband det med en bit tyg.
  Det har gått många år sedan dess. Ärret på mitt lillfinger påminner mig fortfarande om mitt första misstag på jordbruksfronten...
  • Zjukov på sid. 21 i Minnen och reflexioner, om när han som sexåring skar sej på sin nya skära.
 • Den 1 mars 1919 blev jag medlem i Rysslands kommunistiska parti (bolsjevikerna). Jag har glömt mycket som har hänt sedan dess, men den dag jag blev medlem i partiet glömmer jag aldrig. Från och med då gällde mina tankar och all min strävan att uppfylla plikten som medlem i kommunistiska partiet, och vid uppgörelser med fiender till mitt hemland påminde jag mig om vårt partis krav på att som kommunist vara en förebild i folkets tjänst.
  • Samma källa som ovan, sid. 65.
 • Det är mig fjärran att hålla moralföreläsningar för och beklaga mig över dagens ungdom, inte minst för att det råkar vara på modet. Jag vill bara säga en sak: måtte ungdomen förstå, inte med hjärtat, som vi som var med då, utan med förnuftet, att förkrigstidens utvecklingstempo utgör ett av de mest lysande vittnesmålen om vårt systems progressiva karaktär. Till den tiden kommer historiker, sociologer, filosofer och författare ännu många gånger att återvända för att beskriva och studera de hemligheter och drivkrafter som låg bakom en så snabb frammarsch för den nya samhällsformationen.
  • Samma källa som ovan, sid. 149-150.
 • Positiva förändringar inträdde beträffande arméns klassmässiga sammansättning. Av de gamla militära specialisterna återstod endast ett litet antal, vilka var prövade av verkligheten och hängivna sovjetmakten, medan de nya specialisterna var arbetare och bönder som genomgått inbördeskriget eller fått teknisk utbildning och politisk fostran vid militära läroanstalter. År 1937 utgjorde arbetare och bönder 70 procent av befälhavarnas antal. Mer än hälften var kommunister eller komsomolmedlemmar.
  • Samma källa som ovan, sid. 154.
 • Som kårbefälhavare förstod jag nödvändigheten av att allvarligt studera partifrågor och politiska problem, och jag var ofta tvungen att sitta nätterna igenom med att läsa marxismen-leninismens klassiker. Jag måste erkänna, att det inte var någon lätt läsning för mig, i synnerhet inte Karl Marx' "Kapitalet" eller Lenins filosofiska arbeten. Men ett envist arbete hjälpte till att uppnå vissa resultat. Senare var jag glad att jag inte gett upp inför svårigheterna, utan haft styrka nog att försätta studierna. Detta hjälpte mig att orientera mig i frågor som våra väpnade styrkors organisation och om partiets utrikes- och inrikespolitik.
  • Samma källa som ovan, sid. 157.
 • Om hur stora åtgärder partiet och regeringen vidtog för att förstärka landets försvar under 1939-41 vittnar också den kvantitativa ökningen av våra väpnade styrkor. De växte under denna period 2,8 gånger, det bildades 125 nya divisioner och den 1 januari 1941 fanns det i markstridskrafterna, flyget, flottan och luftvärnet mer än 4 200 000 man.
  • Samma källa som ovan, sid. 218.
 • Om Ni anser att jag, som chef för generalstaben, bara talar dumheter, så har jag inget här att göra. Jag begär att bli befriad från posten som chef för generalstaben och därefter bli sänd till fronten. Där kan jag tydligen vara till större nytta för fosterlandet.
  • Zjukov till en upprörd Josef Stalin 29/7 1941 efter oenigheter i frågan om Kievs försvar. Samma källa som ovan, sid. 335.

Andra om Zjukov[redigera]

 • Zjukov var en stor härförare i Suvorovs anda. Han förstod, att på soldatens axlar låg den allra svåraste delen av en militär bedrift.