Gotthold Ephraim Lessing

Från Wikiquote
Citat relaterade till Gotthold Ephraim Lessing.
Gotthold Ephraim Lessing.

Citat av Lessing[redigera]

  • Vem skulle inte berömma Kloppstock. Men läser honom någon? - Nej. Vi önskar att man mindre berömmer och mera läser oss.
    • Citat ur förordet till Lenin Liv och lära, sid. 8.