Gudrun Schyman

Från Wikiquote
Citat relaterade till Gudrun Schyman.
Gudrun Schyman, 2009

Citat av Gudrun Schyman[redigera]

 • Kommunismen har inte gått in i en avgörande kris, snarare tvärtom.
  • Gudrun Schyman till TT, 11 juni 1989.
 • Men just nu tänker jag uppehålla mig en stund vid det krav på förändring som växer ur det mest universella förtrycket av dem alla. Det förtryck som går djupare in i kropp och identitet än något annat; det som är äldre än klassamhället och som bestått över klassamhällenas konvulsioner, det förtryck som format och präglat varje klassamhälle och anpassat det till sina villkor: kvinnoförtrycket. Det tar sig många uttryck. Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster, som upprepas så väl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige
  • Ur tal på Vänsterpartiets kongress 2002. [1]
 • Det är viktigt att jag hörs och syns.
  • Ur brev till Vänsterpartiets riksdagsgrupp. Citerad i Expressen 14 februari 2003.
 • När kostnaderna är beräknade för denna del av mäns samhällsförstörande verksamhet så blir det tydligt hur mycket mäns våld kostar samhället; pengar som istället skulle kunna satsas på en höjning av kvinnors löner, bättre sjuk- och hälsovård, bättre arbetsmiljö etc. Det blir då naturligt att fråga sig på vilket sätt män kollektivt skall ta det ekonomiska ansvaret för mäns våld mot kvinnor.
 • Pengar är överskattade.
  • Citerad i Popova, Susanna & Hakelius, Johan, Mallgrodor och andra citat, Stockholm : Lind & Co, 2003, ISBN 9189538692.
 • Man kan räkna på hitan och ditan.
  • Citerad av Carolin Dahlman ledarartikel i Kristianstadbladet baserat på en intervju i Sveriges radio där Gudrun Schyman svarar om hur kostnader och vinster av en arbetstidsförkortning kan räknas på olika sätt.
 • Men de kan ju kämpa mot det med slöjan på sig. De använder ju de verktyg som de har i den situation de är i. Om de kastade av sig kläderna så skulle väl ingen lyssna på dem. Väldigt många av de kvinnor som kommit hit har flytt för att rädda sina liv. Ska vi riva av dem kläderna vid gränsen, och säga ”du får bara vara här om du är lika naken som vi”.
  • På frågan Borde inte du tydligare ta ställning för kvinnor som kämpar mot slöjtvång? i en [2] intervju publicerad 3 juni 2017 Lokaltidningen.

Citat om Gudrun Schyman[redigera]

 • Gudrun Schyman är en av efterkrigstidens skickligaste politiker.