Habackuk

Från Wikiquote

Habackuk är en profet som omnämns i Gamla testamentets bok med samma namn.

  • Ve dig som söker orätt vinning åt ditt hus, för att kunna bygga ditt näste högt uppe och så skydda dig undan olyckans våld!
    • Hab 2:9. 1917 års bibel.