Hoppa till innehållet

Harald Ofstad

Från Wikiquote

Citat av Harald Ofstad (1920-1994), professor i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet.

Moral

[redigera]
 • "Moral är att ta det allvarliga på allvar. Det allvarliga är att människor och djur lider, förnedras och far illa. Att ta det på allvar är att engagera sig, inhämta så säkra kunskaper som möjligt, och försöka handla så världen blir mindre ond."[1]

Människovärde och livskvalitet

[redigera]
 • "I samma mån som handikappade lever ett gott liv, förverkligar de samhällets målsättning i exakt samma mening som när icke-handikappade gör det. Eller uttryckt på annat sätt: en stund av lycka är exakt lika värdefull antingen den upplevs av en handikappad eller av Einstein." [2]
 • "I den mån handikappade personer upplever lust och glädje, förverkligas ett egenvärde. Att de medel som krävs för att göra den handikappade glad kanske kan vara andra än de som behövs för att glädja den icke-handikappade spelar ingen roll. Det avgörande är glädjen, inte vad som frambringar den. Men på grund av våra fördomar mot handikappade har vi svårt att förstå att den handikappade verkligen upplever glädje, eftersom medlen han tar i bruk ofta avviker från dem som vi - de icke-handikappade - använder." [3]
 • "Ett uttryck för vår normalitets-centrism är - som tidigare antytts - att vi har svårt att förstå att den som begagnar andra medel än vi själva verkligen kan ha det bra. Hur kan den som inte kan simma eller cykla, jogga eller vandra i fjällen, eller för den delen köra bil eller se på tv, vara lycklig? Men medlen till glädje är en sak. Glädjen är en annan. Och det som är vägen till glädje för den ena behöver inte vara det för den andra och det som är meningsfullt för oss behöver inte vara det för en handikappad, och omvänt. Därför är det viktigt att just de medel som utgör förutsättningen för att den handikappade skall ha det bra ställs till förfogande." [4]

Nazismens normer och värderingar

[redigera]
 • "Om vi håller upp nazismen som en spegel för oss, ser vi våra egna drag förstorade, men just därför så avslöjande. Antisemitismen är inte det väsentliga i nazismen. Det väsentliga är läran att den starke ska härska över den svage, och att den svage är föraktlig emedan han låter sig behärskas. Nazismen uppstod inte i 30-talets Tyskland och försvann inte 1945. Den är ett uttryck för djupt förankrade tendenser, som alltjämt är levande inom oss och omkring oss. Vi beundrar den som slår sig fram och föraktar den som förlorar. Vi skapar en värld där supermakterna, under sken av moral och idealism, godtyckligt dominerar andra. Men vi tror oss vara fria från nazism för att vi känner avsky för gaskamrarna."[5]

Pacifism och kärnvapenmotstånd

[redigera]
 • "Precis som du och andra icke pacifister inte är villiga att försvara friheten med medel som innebär tortyr av miljoner människor - för det är ni inte - så är inte heller jag villig att använda vilket medel som helst. Det går en gräns för vad vi kan tillåta oss." [6]
 • "Kärnvapenkrig är folkmord, och var man än drar gränsen mellan acceptabelt och icke-acceptabelt våld, ligger folkmord klart inom det förbjudna området. Det är också omoraliskt att hota med folkmord. Skall hotet vara effektivt, måste det vara av sådant slag att de potentiella offren tvingas räkna med att hotet kan bli verklighet. Därför kan vi i praktiken inte skilja mellan att ´använda kärnvapen´ och ´att hota med att använda dem´. Förutsatt att det är omoraliskt att använda kärnvapen, är det också omoraliskt att hota med användningen." [7]

Extern länk

[redigera]
Wikipedia har en artikel om:
Harald Ofstad


Källor

[redigera]
 1. Ofstad, Harald: Ansvar och handling. Inledning till moralfilosofiska problem, Prisma, Stockholm 1982, sid. 10. 
 2. Ofstad, Harald: Vi kan ändra världen. Hur bör vi ställa frågorna?, Prisma, Stockholm 1987, sid. 190. 
 3. Ofstad, Harald: Vi kan ändra världen. Hur bör vi ställa frågorna?, Prisma, Stockholm 1987, sid. 191. 
 4. Ofstad, Harald: Vi kan ändra världen. Hur bör vi ställa frågorna?, Prisma, Stockholm 1987, sid. 193. 
 5. Ofstad, Harald: Vårt förakt för svaghet. Nazismens normer och värderingar - och våra egna, Prisma, Stockholm 1979, sid. 11. 
 6. Ofstad, Harald: Val och värde. Moraliska konflikter i vår tid, Orion/Bonniers, Stockholm 1962, sid. 75. 
 7. Ofstad, Harald: Vi kan ändra världen. Hur bör vi ställa frågorna?, Prisma, Stockholm 1987, sid. 89.