Hinke Bergegren

Från Wikiquote
Citat relaterade till Hinke Bergegren.
Hinke Bergegren.

Vid begravningen av de skjutna arbetarna från Ådalen 1931[redigera]

(Hinke var jämnt 70 år. Hans vita mustasch lyste i solen. Det var en gammal man, men stämman var den yngsta och mest upprörda den dagen. Den vibrerade, den vädjade, den bar, den lyste. Vad Hinke Bergegren sade, liknade intet annat).

Livet – det heliga därför att det kan vara skönt — det må vi akta som en dyrbar skatt, vörda hos andra som en mor vördar och aktar sitt lilla barn. Vi som älskar varje gnista av denna levande skatt, vi vet vad som stulits från våra mördade kamrater! /…/ Knektandan, i vilken skepnad och klädnad den än må uppträda i är mänsklighetens förbannelse! [1]

Referenser[redigera]

  1. Lindhagen, Jan: Bolsjevikstriden. Del 2, S. 225. Tidens förlag 1972. ISBN 91-550-1618-9