Horst Köhler

Från Wikiquote
Horst Köhler (2004)

Horst Köhler, född 22 februari 1943 i Heidenstein, är en tysk, kristdemokratisk politiker.

  • Jag ser det som så, att i det stora hela är vi på väg, också i hela samhället, att förstå att ett land av vår storlek, med sin inriktning på utrikeshandel och därmed också beroende av utrikeshandeln, måste veta att en militär insats i tveksamma fall och i nödfall är nödvändig för att tillvarata våra intressen, till exempel fria handelsvägar, att förhindra att hela regioner destabiliseras och med säkerhet då också skulle påverka våra möjligheter negativt och drabba handel, arbetsplatser och inkomster.
    • Tysklands förre president om varför tyska trupper återigen marscherar utomlands. Strax efteråt avgick presidenten. [1]
Wikipedia har en artikel om:
Horst Köhler