Ingela Forsman

Från Wikiquote
Citat relaterade till Ingela Forsman.
  • (Om Melodifestivalen tidigt 1980-tal)
    Det var ju ett bra program för nya låtar, nya artister och även nya upphovsmän, som jag var.
    • Kulturnyheterna kl 18:15 den 19 februari 2021.